Dansker i Tyskland

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er. For at få udstedt et pas til barnet skal indehaverne af forældremyndigheden udfylde en samtykkeerklæring sammen med resten af ansøgningen. Barnet, man søger pas til, skal være til stede ved ansøgningen. Når man søger om pas til et barn, gælder de samme regler for fx foto som for pas til voksne. Dog skal børn under 12 år indtil...