Vi har brug for hinanden

Indtil 1993 var grænsen mellem Tyskland og Danmark en fysisk og praktisk grænse mellem to folk og to markeder. I dag er den væk, og titusinder af mennesker krydser hver dag mellem de to lande uden at tænke videre over nationalitet, politik eller økonomi. For beboerne i den dansk-tyske region er det helt naturligt at færdes og handle frit på begge sider trods forskellig valuta og nationalitet.

Alligevel har virksomheder og organisationer i den dansk-tyske region været meget sene til at se potentialet i et grænseoverskridende samarbejde og efterfølgende realisere det. Derfor er der stadig for få, der arbejder sammen over grænsen, og det hæmmer væksten i en region, der ellers har en række oplagte muligheder for vækst inden for fx fødevarer, turisme og logistik.

”Vækstcentret – Succes for den dansk-tyske region” er sat i verden for at ændre det faktum og nedbryde de mentale grænser mellem virksomheder og organisationer. Vi gør det ved at formidle samarbejde mellem aktører i det sydlige Danmark og det nordlige Schleswig-Holstein – og ved at pege på områder, hvor den dansk-tyske region har store muligheder for en fremtid i fællesskab.

Vi har brug for hinanden

Det er nemt at opfatte det sydlige Danmark og det nordlige Schleswig-Holstein som to udkantsområder i hver sit land. Men hvis man ser de to regioner som et samlet hele, ændrer perspektivet sig pludselig fuldstændigt til et nyt marked med muligheder for udvikling, handel og vækst.
Syddansk Universitet og Flensborg Universitet ligger begge i udkanten af deres respektive nationer. Set oppefra ser man i stedet et videnskabeligt centrum så tænk, hvad vi kunne gøre med et endnu tættere samarbejde.
Det gælder for en lang række forskellige områder, fx bæredygtig energi med fokus på biogas-industrien.

Den tyske side er fuld af viden om små, lokale anlæg, mens danskerne ved alt om stordrift, fjernvarmenet og massens kemi. Med et øget samarbejde unne vi måske være på vej til at blive et globalt center for viden for biogas.